Atelier zpracovává projekty od studie až po prováděcí dokumentaci, a to včetně zaměření a potřebných povolení. V případě potřeby rovněž zajišťuje realizaci, eventuelně interní výběrové řízení na dodavatele. Prioritou je, nejen individuální přístup ke klientovi, respekt k jeho požadavkům a přáním, ale i výsledná výtvarná, estetická a funkční kvalita díla.